parçalanmış kitap

Okul kitabı, dokümanlar ve aynı zamanda belge imha gibi çeşitli türlerin parçalanması ile oluşan kağıt türüdür. Kitaplar ve dokümanlar parçalama işleminden önce varsa yabancı maddelerden ve kapaklarından ayrılmakta ardından küçük parçalar halinde kırpılmaktadır.