Sürekli gelişen sanayi, teknoloji ve artan nüfus ile doğal kaynaklarımız her geçen gün azalmakta, doğa geri döndürülemez biçimde tahrip edilmektedir. Atık kağıtların ham madde olarak tekrar kullanımı geri dönüşüm tesisleri ile sağlanmakta, böylece artan tüketimin doğal dengeyi bozmasının ve doğaya verilen zararın önüne geçilmektedir. ...devamı...

ATIK KAĞITLAR

Kağıt geri dönüşümü, yeniden kullanım için atık kağıtların yeniden işlenmesi işlemleriyle ilgilidir. Sağladığımız temel ürün kategorileri aşağıdaki gibidir: